*

toelichting over deze website

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


De boeken die als ondersteuning gebruikt zijn:

Raadgepleegde boeken:

Zuiger-Stoomwerktuigen door Ir G. Brouwer uigever Nijgh & van Ditmars Rotterdam deel 2 en de atlas. 1920

Die Steuerungen der Dampfmaschinen  C. Leist. - Berlijn : Springer, Julius, 1905.  Zweite sehr vermehrte und umgearbeitete Auflage.  553 in den Text gedruckten Figuren

Die Dampfmaschinen  H. Haeder.  Achte, vermehrte Auflage. 2100 Figuren und 296 Tabellen. 1907

De gebreken der stoommachine, practisch handboek door n.c..h verdam uitgeverA.W.sijthoff 1906

Het stoombedrijf door Nanno A. Imelman 1920 tweede druk deel 1, 2, en 3.

Het scheep stoomwerktuig door A.D.F.W.Lichtenbelt 1921/1926 deel 1 en 2 bewerkt door J.v. Kersen en E. J. buiskool met platen boeken voor beide 7e druk.

Zuigerstoom werktuigen door W. Moree 8e ongewijzigde druk 1962 deel 1, 2

Zuigerstoom werktuigen door W. Moree 2e en 3e druk 1942/1944 deel 1, 2, 3.

Pompen door Ir L.W.P. Bianchi en P. Bustraan zesde druk 1959.

Stoomketels door T.J. Kloet Ir. F. Muller van Brakel en Ir. C. Kerkhoven zevende druk 1963.

STOOM1942 vijfde druk uitgever kluwer.

De gids voor machinisten 1891 door N.C.H.Verdam, vijfde druk leiden sijthoff.

Gebr. Stork & Co machinefabriek Hengelo Afd: drijfwerk (heel klein boekje)

Bernoulli’s Vademecum bouw en werktuigkunde 6e druk 1911

Weg en Waterbouwkunde' van Colijn & Potma. leerboek voor de MTS.
Eerste druk 1937, tweede druk 1942

Foto's van Stork die op deze site gebruikt zijn afkomstig van Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Fotoarchief Stork.

Veel platen op deze website en ook de drie andere site zijn vaak gekopieerd uit de bovenstaande boeken maar veel daarvan ook overgetekend of nagetekend, deze mogen wat mijn betref gebruikt worden voor school studie of hobby.


De foto's van stork op deze site daar zijn rechten over zo als:

Copyright © Historisch Centrum Overijssel te Zwolle Fotoarchief Stork. Alle rechten voorbehouden. Onderstaand beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd.
Wenst u de dit beeldmateriaal te drukken, meermaals te kopiŽren, digitaal op te slaan voor commercieel te gebruiken? Neem dan contact op met het Historisch Centrum te Zwolle.

Adres:Historisch Centrum Overijssel Zwolle (HCO) tel 038-4266300. http://www.historischcentrumoverijssel.nl

Als er bij andere platen of tekst vermeld is, dat er rechten over de plaat of foto zijn, of in een ander vorm is aangegeven dan moet men daar acht op geven en contact op nemen met de persoon of de instantie, als het voor commercieel publicatie gebruikt wordt.

Zijn er vragen of opmerkingen of goede ideeŽn schijf me gerust

En de foto's van Zuiderzeemuseum

De meeste zwart wit foto's op verschillende pagina's daar zij rechten over:Copyright ©Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum Alle rechten voorbehouden. zie bijschrift daar.