*

Cilinder Appendages  Stoomcilinder toebehoren.

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Cilinder appendage
Het woord appendages betekent zoveel als toebehoren, dus in dit geval toestellen voor de cilinder.
Die wel niet, een onderdeel vormen van de cilinder, maar die toch nodig zijn om de cilinder behoorlijk te laten werken.
De ontlastkleppen, manometers, aftapkranen en oliepot.

 

Cilinder Appendages

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld bij opkoken of een te hoog waterpeil in een ketel dat dan een vrij grote hoeveelheid water met stoom meekomt naar de machine en wel zo veel dat het ook bij geopende aftapkranen niet snel genoeg kan worden verwijderd, zodat er gevaar voor verschillende machinedelen kan ontstaan.
Daarom voorziet men de cilinders van ontlastkleppen.
Ook als de machine moet op starten in hij koud, en condenseert het stoom in de cilinder er hoop dan water op dat moet ook weg.
Daarvoor is een aftapkraan zie foto links hier onder, maar zou men vergeten zijn om het aftap kraantje te openen dan is er gelukkig de ontlastklep nog die voorkomt dat van alles stuk gaat (foto hier onder)

Onderdelen
.Overzicht
.Zuiger, Kruiskop
.Krukas, Leibaan
.Excentriek
.Bakschuif
.Bosschuif
.Kanaalschuif
.Kleppen Machines
.Omkeer Mechanisme
.Omzetmachines
.Regulateur
.Cilinderappendage
.Pakkingbussen
.De Smering
.Condensors
.Pompen

aftapkraan Ontlastklep  
tekening van een ontlasklep

Ontlastklep, deze klep gaat open als de druk te hoog wordt.
En dat is met waterslag al gauw het geval.
Het water is niet samen te drukken.
het is een laatste redmiddel om te voorkomen dat er van alles kapot gaat.
De juiste manier om te voorkomen dat er waterslag ontstaat, zorg dat de aftap kraan een beetje open staat.
En niet te vroeg wordt gesloten al is men er van overtuig dat het dicht kan.
Mocht het toch fout gaan dan zijn er gelukkig de twee ontlast kleppen nog.

Dezelfde kleppen worden ook vaak bij drukvaten, flessen van verbrandingsmotoren gebruikt.

Deze drukvaten, flessen of cilinders worden gebruikt om de motor op gang te brengen, hulp bij het starten van de motor.

De flessen worden gevuld met lucht, door een compressor (luchtpomp).

Als de fles vol genoeg is, dus de druk in de fles, gaat de klep open en ontsnap de teveel aan lucht weg, zo kan het worden voorkomen dat de druk te hoog word.

naar boven
 
   
   
   

Automatische aftaptoestellen
Half maantje aftappot

Een automatisch werkende aftappot om het verzamelde water af te voeren.
Het halvemaanvormige kasje A, is horizontaal geplaatst en erin bevindt zich een gesloten buis van Bourdon B, die gedeeltelijk met ether is gevuld.
Het ene einde van deze buis wordt door een spiraalveertje steeds tegen een stelbout C, gedrukt.
Het andere einde is voorzien van een klepje.

aftappotje  

De rechteropening van het kastje is aangesloten op de plaats, vanwaar het water moet worden afgetapt.
Wordt nu water gevormd, dat naar het kasje loopt, dan wordt hierin de temperatuur lager, de spanning van de ether damp in de gebogen buis B neemt af en de kromming van de buis wordt sterker.
Als gevolg daarvan gaat het klepje D, open en het condensaat wordt door de druk van de stoom door opening E, weggeblazen. Is het water verdwenen, dan komt stoom achterna, die buis B, weer verwarmt en de spanning van de ether damp verhoogt.
De buis zal zich strekken en opening E afsluiten.

naar boven
   
dompel aftappot

Een dompel aftap links.
In een geheel gesloten, gegoten ijzeren of stalen pot A met deksel B bevind zich een holle dunwandige vlotter C met een groot drijfvermogen.
Deze vlotter heeft in opwaartse richting geleiding langs een huis D, die de afvoeropening E van het deksel is geschroefd.
Aan de onderzijde is de buis voorzien van een doorboord mondstuk F, dat als zitting diens doet voor een klepje G.
De vlotter ondervindt in het water, dat zich steeds in de pot er omheen bevindt, een opwaartse druk, die het klepje G gesloten houdt, zolang die druk groter is dan het gewicht van de vlotter, vermeerderd met dat van het zich erin bevindende water. Komt er nu steeds meer condenswater door opening H binnen, dan zal het tenslotte over de rand van de vlotter stromen en deze zo ver vullen, totdat hij zinkt, waarop het klepje G opening F vrijmaakt.

 

Tegelijk stroomt al het water, dat nu hoger dan de vlotterrand staat, uit de pot in de vlotter en wordt door het mondstuk F en opening E naar buiten afgevoerd.

naar boven
   
   
   

Balanceercilinder

Bij een grote machine is het gewicht van de stoomschuiven met bijbehorende stangen vrij belangrijk.
Dit volle gewicht drukt voortdurend op de excentrieken en andere draaipunten van de stoom schuifbeweging en kan hierin veel slijtage veroorzaken.
We kunnen dit gewicht gemakkelijk opheffen door middel van een kleine balanceercilinder, zie afbeelding hiernaast en geplaatst boven op de stoom schuifkast. 

de werking: de druk van verse stoot drukt tegen deze zuiger aan en wordt enigszins opgetild.

bij bosschuiven dus ronde schuiven, maakt men de ene kant de schuif iets groter dan de ander kant.

bij staande machines de bovenste schuif.

 
   
    naar boven
   
   
   
   
   
Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl. naar boven