vuurgang ketels
*

Vuurgang ketel de Cornwall en Lancachire ketel

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Ketels en Appendage
.Overzicht
.Soorten Ketels
.Het Stoken
.Vuurgang Ketel
.Vlampijp Ketels
.Waterpijp Ketels
.Scheep Ketels
.Locomobiel Ketels
.Oververhitter
.Stoomdrogers
.Voor verwarmer
.Voedingklep
.Leidingen, Afsluiters
.Ketel Appendage

 

 

Vuurgang ketels

Ketel nr. 3102, type Cornwall met een vuurgang buis
 

   

Hier naast een Lancashire ketel ingemetseld,
in door snede

  naar boven
   

In het plaatje hier naast is een binnenvuur in doorsnede voorgesteld en je kan voorstellen dat hierbij weinig warmte buiten de ketel uitgestraald wordt..
Bijna alle warmte wordt direct aan de vuur buiswand afgegeven en van hier aan het ketelwater, zodat dit vuur levert daarom ook het minste verlies.
Daar de verbranding bij het binnenvuur hoofdzakelijk op de rooster geschiedt, is het geraden, hier alleen gasarmen hoogwaardige steenkool te gebruiken.
De buis is van gegolfd materiaal ook om een vergrote oppervlak te verkrijgen maar ook voor uitzetting en krimp op te vangen.

  naar boven

Deze ketel is een combinatie vuurgang en vlampijp ketell

  naar boven

De Cornwall ketel heeft een vuurgang, voor en achter verbonden met de bolle fronten, die de cilindrische ketelmantel afsluiten.

Men gebruikt in deze ketels gegolfde vuurgangen met een Fox of een Morison profiel.

deze wordt ook bij de Lancashire-ketel gebruikt.

Normaal ligt het rooster voor in de vuurgang.
 

 
  naar boven

De Lancashire-ketel heeft twee vuurgangen, dus twee roosters en bezit dus een groter verwarmende oppervlak.

De namen Lancashire-ketel en de Cornwall, deze beide namen zijn ontleend aan de Engelse kolendistricten, waar deze ketels het eerst in de vorige eeuw werden toegepast.

Ketels met drie stook buizen werden zelden uitgevoerd.

Lancashire-ketel Zuivelfabriek Altena Doornspijk

   
  naar boven
   

Lancashire ketel boven en onder

Lancashire ketel boven en onder

naar boven

 

Lancashire-ketel boven en onder
Lancashire ketel, standaard constructie, verwarmend oppervlak 110 m2, stoomdruk 12 kgcm2, lengte 11.000 mm., diameter 2300 mm., nr. 4135, bestemd voor Nieuw Amsterdam.


Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl.
de twee foto's Copyright Historisch Centrum Overijssel/Fotoarchief Stork

naar boven