*

Ketel Appendages

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Ketelappendages  Het toebehoren van stoomketels

Om het bedrijf van stoomketels mogelijk te maken en veilig te doen verlopen, moeten stoomketels voorzien zijn van appendages.
Men bevestigt de appendages steeds op een ingelaste stalen stomp op de ketelwand.
Voor normale appendages is het zelden nodig het gat in de ketelromp te versterken.
Het toebehoren dat volgens het stoombesluit verplicht is, bestaat uit de volgende toestellen:

1. twee veiligheidskleppen;
2. een manometer;
3. twee peilglastoestellen;
4. twee voedingtoestellen;
5. twee voeding afsluiter klepkasten;
6. de nodige spuitoestellen;
7. een hoofdstoom afsluiter;
8. een stempelplaat;
9. een alarmtoestel.

De belangrijkste appendages, dat zijn die waarvan het defect geraken direct gevaar voor de ketel veroorzaakt, moeten er tenminste twee aanwezig zijn.

Ketels en Appendage
.Overzicht
.Soorten Ketels
.Het Stoken
.Vuurgang Ketel
.Vlampijp Ketels
.Waterpijp Ketels
.Scheep Ketels
.Locomobiel Ketels
.Oververhitter
.Stoomdrogers
.Voor verwarmer
.Voedingklep
.Leidingen, Afsluiters
.Ketel Appendages

veiligheidskleppen

Waterpeilglas

Signaaltoestellen

Voedingsklep

Spuikranen

Voedingspomp

het toebehoren van stoomketels

Naar boven

Veiligheidskleppen
Volgens de wet moet elke ketel zijn voorzien van ten minste twee veiligheidskleppen.
Veiligheidskleppen met een gewicht, links op de plaat hier onder, Veerveiligheidskleppen (de twee rechts)
De veiligheidsklep heb als doel om de stoker er op attent te maken dat de stookdruk te hoog is en bovendien de toe te laten spanning overschreden is en te delen stoom te laten ontwijken.

Naar boven
   

De veiligheidsklep op verplaats baren machines zoals locomobiel of stoomwalsen die hebben altijd veiligheid kleppen met veren.

Omdat door te veel bewegen beschadigingen of lekken optreed bij de kleppen met gewichten.

Of je verlies onderweg bijvoorbeeld de gewichten.

  Naar boven

Veiligheidskleppen met gewichten.
De werking gaat als volgt: de stoom drukt onder tegen de klep en tracht de druk van het gewicht te overwinnen.

 
   

Om de stoomdruk te controleren in de stoomketel, wordt er een MANOMETER gebruikt.
De druk wordt in ato (atmosferen)weer gegeven.
De werkdruk wordt boven in de ketel gemeten.
In een krachtbedrijf, met zuigermachines gebruikt men gewoonlijk stoom met een druk van 10 tot 15 ato.

 
  Naar boven

 

Waterpeilglas (niveau meter)
Bron foto gemaakt in het stoommuseum, Myrica
Eveneens moet de water niveau worden gecontroleerd en dat doen we met een waterpeilglas er zitten boven en onder twee kraantjes.
De onderste staat in verbinding met het waterruimte en de andere kant staat ten hoogte van de top van de inwendige vuurhaardgedeelte
Nog een twee niveau meters die rechts werkt met een dobber
Foto boven is peilglas met dubbel glas te zien voor temperatuur verschil op te vangen tegen plaatselijk afkoelen van het peilglas
Natuurlijk ook tegen het stoten, daar is de bovenste foto hierboven oventuigend met een metalen omhulsul, als er per ongeluk met een metaal voorwerp gestoten wordt raak men het glas niet.
Copyright Historisch Centrum Overijssel/Fotoarchief Stork 3 foto's

Naar boven

Foto hier naast boven is peilglas met dubbel glas te zien voor temperatuur verschil op te vangen tegen plaatselijk afkoelen van het peilglas

Natuurlijk ook tegen het stoten, daar is de bovenste foto hierboven oventuigend met een metalen omhulsul, als er per ongeluk met een metaal voorwerp gestoten wordt raak men het glas niet.

Signaaltoestellen

Signaaltoestellen dienen ervoor om op tijd te waarschuwen bijvoorbeeld: dat het water peil te laag is, of in een ander geval de stoomdruk te hoog, bij de stoom druk kent iedereen wel dat er een stoomfluit stoom afblaast 6 en 7 zijn de stoom fluiten, 7 wordt op schepen gebruikt en is door zijn vorm en dubbel klank geschikt voor echo om dienst te doen bij mist.
Tijden mist of in het donker kan je de echo mee horen als je een rots of ijsberg of een ander schip nadert.
3 is een niveau meter met een vlotter voor het water pijl, bij te laag geeft hij een waarschuwing signaal
1 zijn waterpeilglazen ook voor het niveau van het ketel water te meten.
2 is een waarschuwing stoomfluit(black's fluit met een langen pijp die reikt tot bijna onder aan in de ketel, als het water tot zover gezakt is, dan komt er stoom in de pijp die een lood en tin legering smelt. Zolang er lucht in de pijp is, dat naar boven druk is er een lucht isolatie aanwezig dat voorkomt het smelten van de smeltprop.
En als dat gebeurt dan moet op de plaats waar de weg gesmolten lood prop zat, een nieuwe worden gemonteerd.
4 daar zie je een loden smeltprop
stoomfluiten dienen om te waarschuwen voor gevaar of dat het tijd is om te werken of stopen en bij treinen naderen van het station, bij boten dien hij ook voor misthoorn
Als je een stoomdag bezoekt dan houd het maar niet op met het toeteren vervelend en irritant kan dat zijn voor bezoekers.
Mensen vragen zich wel eens af, is dat nou noodzakelijk, nee dat is niet echt nodig te veel aan stoom kan je ook op een ander manier kwijtraken.
Vroeger gingen ze heel wat zuiniger om met stoom, wand brandstof (kolen) waren toen ook duur.

Naar boven
Naar boven
  Naar boven

Voedingsklep

Het voeden van de ketel geschiedt door middel van een automatische klep die door de druk van de voedingspomp wordt geopend en door de druk van de stoom wanneer de pomp niet werkt, wordt gesloten deze klep wordt non return klep genaamd.

 
  Naar boven

Spuikranen

Spuikranen zit onderaan de ketel, en dient er voor om te veel aan water weg te laten lopen, of slip en vuil te verwijderen dat is op gevangen met het vullen, wat vaak via een rooster en een bak boven in de ketel bevind (zie plaatje hier onder) waar vuil zich verzamelen.
Deze bak zit in de stoomruimte, op het toestel slaan lucht, gassen en vaste stoffen uit het voedingwater neer dagelijks kan het toestel, door openen van de spuikraan afgespuid worden, waardoor de weken slib uit het toestel ontwijkt; gedeelte van de hardere massa blijft op de tafels liggen en kan later verwijderd worden.

Op het plaatje hiernaast zie je een spuikraan en een instelbare klep die maar naar een kant open kan.

  Naar boven
 
   
Voedingspomp Naar boven

Voedingspomp
automatische ketelvoeding toestellen
 

  Naar boven

Hier naast een enkelwerkende pomp deze pomp zit op een excentriek en direct aan gedreven door de machine as de werking is als volg: de pomp zuigt bij opgaande slag, perst bij neergaan en verplaatst hierbij het water.
 

  Naar boven
   
   
   
Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl. Naar boven
Copyright Historisch Centrum Overijssel/Fotoarchief Stork 3 foto's