*

Regulateur of toeren regelaar

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Toerentalregelaar

Een regulateur of een toerenregelaar is nodig om de stoommachine een constante toeren te laten draaien.

Het werkt als volgt: de stoommachine drijft de regulateur aan door een tandwiel of snaar, de twee kogels aan de bovenkant draaien in het rond en worden door de centrifugaal kracht naar buiten gedrukt en overwinnen de veerdruk of zo als op de plaat hier onder een gewicht, er gaat dan een bus over de as naar boven die op zijn beurt een hefboom, die mee verschuift naar beneden of boven, en de hefboom die op zijn beurt aan een soort afsluiter zit, smoort de stoomtoevoer.

Een PDF bestand van:
Regulateurs met omgekeerde ophanging, door prof. ir. G. Brouwer. uit het weekblad de Ingenieur 12 Oct. 1934

   
regulateur met smoorklep

Deze tekening een stuk groter (1000)

en een van (3000)


dan is hij groot genoeg om goed de maten te kunnen lezen.

Deze plaat is een kopie van een kopie van een hoge resolutie tif bestand

De oorspronkelijke tekening was A.00+, uit het jaar 1912

   

Men kan deze werkingen met behulp van figuur hier boven het best nagaan.
In deze figuur zijn alle delen duidelijk te zien.
De beide tandwielen en de spil zijn in de tekening te zien; het gewicht rechts dient om de kogels bij het lichten van de klep te belasten en hiermede kan het aantal omwentelingen, veranderd worden.
De hoofdafsluiter is ook direct aan hetzelfde huis aangebracht.
Wij mogen niet nalaten, op te merken, dat deze toestellen aan den stoom veel weerstand bieden.
Men kan bij normale belasting niet met de max. stoomdruk. resp. keteldruk werken, want wanneer de machine maximale belasting moet geven, moet de stoomdruk nog verhoogd kunnen worden.
De klep mag dus bij normale belasting niet helemaal  geopend worden, daar dit eerst bij maximale belasting het geval mag zijn.
Ideaal is deze regulering niet, want bij het knijpen gaat toch een gedeelte van de arbeid verloren.
Wel moet worden vermeld dat de regulering eenvoudig en zeker werkt met ander worden waar niet streng op stoomverbruik gelet wordt, bij kleine machines heel goed te gebruiken is.
Werkingsgraat van de regulateur in worden: Verstelkracht van de regulateur= nuttige weerstand (van het stoomverdeling orgaan ) + wrijving van de regulateur.
De berekeningen en formules laten wij hier weg

Er zijn veel verschillende regulateurs en werking, de een met veren de ander met gewichten.
In de loop van de tijd zullen we daar over schrijven, en met platen er bij.

  Naar boven
   
  Naar boven

 
  Naar boven

Oliedruk regulateur, systeem Stork.

Hydraulische regeling van een kleppen  machine

  Naar boven
   

Ook kleppen machine kunnen net zo worden geregeld.
 

 
  Naar boven
 
  Naar boven
 
  Naar boven
 
   
   
   
Bron platen: Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée.
bron: 5 foto's komen van prestonservices.co.uk
 
Naar boven