*

Oscillerende Stoommachines

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Oscillerende stoommachines

De machine met oscillerende cilinders werd door Watt in1784 al bedacht en beproeft maar zonder enig resultaat of te wel zonder iets bruikbaars te hebben, er werden veel pogingen gedaan.
Manby 1817 had meer geluk en boude als eerste de oscillerende stoommachine (volgens andere door Cave in 1824) als eerste gebouwd.
In het jaar 1807 werd voor het stoomwerktuig een nieuw veld van belangrijke toepassing geopend namelijk op de scheepvaart, nadat Robert Fulton het eerste stoomschip te New-York met succes voltooid had.
Hij liet een vaartuig bouwen, dat hij aan beide boorden van raderen voorzag en met een stoomwerktuig van 20 PK, vervaardigd in de fabriek van Boulton en Watt.
De poeftocht op de Hudson rivier slaagde uitstekend; met een snelheid van 7,5 KM in het uur stoomde het schip de Clermont van New-York naar Albani en terug. Van dat ogenblik breide de stoomscheepvaart zich snel uit.

Een principe doorsnede tekening hiernaast van een oscillerende stoommachine VS daar gaat de stoom er in, en AS verlaat de stoom de machine.

Platen en foto verder naar onder komt meer overeen met het plaatje hiernaast.

In enkele gevallen pasten men als voortstuwingswerktuig voor raderboten nog machines toe, waarvan de cilinders om holle assen schommelen.
De holle assen tappen rusten in kussenblokken; een van de tappen wordt gebruikt als toevoerkanaal voor de verse stoom naar de stoom schuifkast, terwijl de andere tap dienst doet als afvoerkanaal voor de afgewerkte stoom.
De machine is kort, daar de zuigerstang direct aan de krukpen is verbonden.

Plaat hier onder een oscillerende stationair stoommachine het plaatje met inkleuring is een dwarsdoorsneden over de cilinder.
Op schepen kwam een gelijksoortige machine voor, maar dan vaak met twee cilinders

naar boven

 
   

Hier onder op de foto en doorsnede verder naar onder is duidelijk te zien dat de stoom eerst in een hogen druk cilinder gaat en daarna in een lagendruk cilinder, dit is dan ook een compound machine.

naar boven
   

Oscillerende compoundmachine van een rader schip.

Deze machine is ontworpen en vervaardigd door de machinefabriek kinderdijk en geplaatst o.a. in de stoomschepen President Kruger en in President Stein, beide van de rederij Fop Smit,
 

  naar boven

Op tekening onder kan op geklikt worden voor een groot voormaat tekening

  naar boven

pomp bevind zich links

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl. naar boven