*

Rondeschuif of Bosschuif ook wel Zuigerschuif genoemd

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Een ronde schuif of hij wordt ook wel genoemd bosschuif of zuigerschuif die vaak voor de hogen druk (of oververhitte stoom) cilinder wordt gebruikt, de doorsnede links.
De cilinder heeft een afzonderlijke voering A.
Het metaal van de voering moet aan een verschillende ijzen voldoen het moet taai en slijtvast zijn bij hoge temperaturen.
Het aanbrengen van een voering, heeft nog een voordeel, het is te vervangen als het versleten is.
Het zelfde geld ook voor de ronde stoomschuif die ook een voering heeft, bij grote machines vaak twee, bij kleine machines soms uit een stuk.
De bussen zijn van hard, fijnkorrelig gegoten ijzer, die met flenzen en bouten in de stoom schuifkast zijn bevestigd.
De bosschuif werk het op dezelfde wijzen als een gewone bakschuif.
De bosschuif is een cilindrische bakschuif en door haar als zuigerschuif uit te voeren is zij een geheel ontlaste stoomschuif.
Waar de stoom nog zijdelingse druk op de stoomschuif uitoefent, is deze druk overal even groot.

stoomverdeling door middel van een ronde schuif

.Bakschuif
.Bosschuif
.Kanaalschuif
.Kleppen Machines

een schuif die wordt bewogen zoals een kleppenmachine

Een ander voordeel, dat aan de bosschuif verbonden is, bestaat hier in, dat men de verse stoom kan aanvoeren tussen de beide zuigers in, waardoor de bosschuif dus een binnen ladende stoomschuif wordt en waardoor de afgewerkte stoom buiten de stoomschuif om ontwijkt.
Met het oog op de pakkingbus van de stoom schuifstang is dit laatste van veel belang, vooral wanneer men werkt met hoge stoomspanning en met oververhitten stoom.
Deze pakkingbus komt in het onderhavige geval slechts met afgewerkte stoom in aanraking en doordat de druk en de temperatuur van deze stoom belangrijk lager zijn dan die van de verse stoom, is deze pakkingbus gemakkelijker dicht te houden.
Voor het gemakkelijk inbrengen van de stoomschuif uit de top maakt men de middellijn van de onderste zuiger iets kleiner dan die van de bovenste.
Wanneer de bosschuif nu bovendien binnenladend is, druk de verse stoom tegen een groter oppervlak naar boven dan naar beneden.
Weliswaar drukt nu de afgewerkte stoom tegen een groter oppervlak naar beneden dan naar boven, maar aangezien de spanning van de verse stoom groter is dan die van de afgewerkte stoom is er een kracht aanwezig, welke de stoomschuif omhoog tilt.
Men kan het verschil in middenlijnen nu zo kiezen, dat de opwaartse kracht de stoomschuif beweging ontlast van het gewicht van de bewegende delen.
De binnen ladende bosschuif is geheel gebalanceerd.
Een buitenladende bosschuif kan men balanceren door de middellijn van de onderste zuiger groter te maken dan die van de bovenste.
Voor een verticale machine is het inbrengen dan alleen wat lastiger.
Elke zuigerschuif heeft het nadeel, dat zij niet van haar spiegel kan worden gedrukt, zodat in voorkomende gevallen van waterslag in de cilinder al het water in een betrekkelijk klein tijdsverloop door de ontlastkleppen moet kunnen ontwijken.

 
  naar boven

De bosschuif in fig.582 hiernaast die in de middenstand op de spiegel afgebeeld is, bestaat in hoofdzaak uit een schuiflichaam A, de koker of de bos, die bij grote afmetingen soms uit twee delen bestaat en uit twee ringen B, die door deksels C in het schuiflichaam zijn opgesloten.
Al deze onderdelen zijn van gegoten ijzer gemaakt.
Het geheel ligt om de stoom schuifstang opgesloten tussen de stalen ring K op de stoom schuifstang en twee bronzen of stalen moeren E.
Het deksel C zijn elk door vier tapbouten F vastgezet.
De zuigers van de bosschuif kunnen zich op en neer bewegen in een voering die gemaakt is van hard, fijnkorrelig gegoten ijzer.
De opstaande kanten van de verse stoompoorten in deze voering lopen enigszins schuin, ten einde het ontstaan van loopgroeven in de omtrek van de zuiger te voorkomen.
De ringen B, die het sluitvlak of de pakking van de zuigers vormen, zijn in vele gevallen massieve ringen.
Werkende met verzadigeden stoom, zijn deze ringen precies pasgemaakt in loopbussen van de voering, maar met oververhitten stoom is het noodzakelijk, dat de ringen in koude toestand enige ruimte in de loopbussen bezitten.
Bovendien heeft men te zorgen voor een intensieve, inwendige smering.
Hebben de ringen, tengevolge van slijtage te veel ruimte gekregen, dan worden zij vervangen door nieuwe, waarbij de voering dan meestal tegelijkertijd wordt opgezuiverd.

 
  naar boven

De ringen van de bosschuif die links hiernaast is afgebeeld, zijn verend en naar binnen inzetbaar.
Dit is noodzakelijk, om vastklemmen van de stoomschuif als gevolg van ongelijkmatige uitzetting te verhinderen, wanneer men werkt met oververhitten stoom.
De tekening laat zien, dat in de stoomschuif kast twee voeringen zijn aangebracht.
Elke voering heeft in de buitenomtrek een groef A, waar in smeerolie kan worden aangevoerd.
Bovendien zijn in de voering een aantal openingen B geboord, die in de groef uitkomen, zodat de smeerolie aan de binnenomtrek van de voering kan komen.
In de buitenomtrek van de veerringen zijn een aantal watergroeven gedraaid, terwijl zij bovendien door vele kleine openingen, die in deze groeven uitkomen, zijn doorboord.
Aan de onder en bovenkant van elke veerring is een slotstuk D geplaatst, dat vastgezet is door een bout C en dat tevens het draaien van de ring moet verhinderen.
 

 

Deze slotstukken worden dus aangebracht, voordat men de bosschuif monteert.
De bosschuif, die afgebeeld is in fig.585, hier onder is voorzien van Lockwood & Carlisle veren.
Deze veren zijn van een enigszins andere constructie dan de Lockwood & Carlisle zuigerveren en bestaan uit een hoge buitenveer F met een daarin geplaatste binnenveer D (fig.586).
De hoogte van de buitenveer is gelijk aan het loopvlak van de stoomschuif.
Beide veren krijgen hun gewenste spanning naar buiten door een stalen hulpveer E.
De buitenveer heeft twee slotplaatjes C en G en de binnenring een slotplaatje B, dat diametraal tegenover het slotplaatje G moet worden geplaatst.
De junkring A sluit het geheel op.
Wanneer men voor de HD cilinder een binnen ladende bosschuif kiest en voor de MD cilinder een buitenladende stoomschuif, dan kan men deze beide stoomschuiven in een gemeenschappelijke stoomschuif kast plaatsen.
De afgewerkte stoom van de HD cilinder stroomt dan zowel uit de bovenste als uit de onderste stoompoort direct rondom de MD stoomschuif.
Is de binnen ladende bosschuif echter in een afzonderlijke stoomschuif kast ondergebracht, dan moet de ruimte onder de stoomschuif in gemeenschap worden gesteld met de ruimte er boven.
Dit kan men doen door een stoomkanaal langs de stoom schuifkast aan te brengen, maar ook door de bosschuif uit te voeren als twee riemschijven, waarvan de velgen door middel van aangegoten spaken bevestigd zijn aan een gemeenschappelijke naaf (fig.587).
De stoomschuif krijgt dan wel een betrekkelijk grote middellijn, maar dit komt aan een kortere slag weer te goede.

naar boven
   

Balanceercilinder

Bij een grote machine is het gewicht van de stoomschuiven met bijbehorende stangen vrij belangrijk.
Dit volle gewicht drukt voortdurend op de excentrieken en andere draaipunten van de stoom schuifbeweging en kan hierin veel slijtage veroorzaken.
We kunnen dit gewicht gemakkelijk opheffen door middel van een kleine balanceercilinder, zie afbeelding hiernaast en geplaatst boven op de stoom schuifkast.
de werking: de druk van verse stoot drukt tegen deze zuiger aan en wordt enigszins opgetild.
bij bosschuiven dus ronde schuiven, maakt men de ene kant de schuif iets groter dan de ander kant.
bij staande machines de bovenste schuif.

gebalanceerde schuiven  
   
   
naar boven
 
   
    naar boven

Trick zuigerschuif

Deze stoomschuif, die schematisch is afgebeeld in fig.588 hier naast, wordt soms toegepast in de MD of in de LD stoom schuifkast met het doel, de slag te verkleinen en het afknijpen van de stoom te verminderen.

De getekende stoomschuif is een binnen ladende, maar men kan haar evenwel ook als buitenladende stoomschuif uit voeren.

De stoomschuif geeft weer dubbelen toevoer, maar slechts enkelen afvoer.

 
  naar boven

Penn zuigerschuif

Ook de roosterschuif, die behalve dubbelen toevoer ook dubbelen afvoer geeft, kan als zuigerschuif worden geconstrueerd.

Bovendien kan deze stoomschuif dan gemaakt worden tot een binnenlatende stoomschuif.

De schematische tekening van deze stoomschuif in fig.589 laat zien, hoe de constructie wordt uitgevoerd.

De beide laatste stoomschuiven vinden weinig toepassing, de laatste nog minder dan de eerste.

 
  naar boven
   
   

Het principe van afzonderlijke afsluitingen volgende, werd met de ervaring met de Corliss-machine door Van den Kerchove te Gent in 1900 een stoomverdeling geconstrueerd met vier verticaal werkende zuigerschuiven (afb.1),

In afb.1 zijn de veren geconstrueerd met een brede ringvormige binnenveer, onder de beide buitenveren aangebracht.
Deze zuigerschuiven hebben slechts geringe slag, zijn geschikt voor grote snelheden, vooral het type met dubbele poort, hoge drukken en temperaturen en blijven daarbij ook op den duur dicht.
Voor 1cilindermachines als gelijkstroomwerktuigen is dit laatste nog van groter belang dan voor compound machines.

 geheel ondlastende zuigerschuif of bosschuif

Het plaatje hiernaast is geen klep maar schuif.

Deze schuif wordt op de zelfde manier bewogen als  bij kleppen.

Er bestaan verschillende uitvoeringen van deze schuiven

 
1 cilinder stoommachine met schuiven naar boven
   

plaatje hiernaast  een machine met ook schuiven (  van den kerchove) zoals afb.1

deze tekening groot 800

deze tekening groot 2000 

   
   
   
   
   
   
   
Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée naar boven