Voedingklep

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Ketels en Appendage
.Overzicht
.Soorten Ketels
.Het Stoken
.Vuurgang Ketel
.Vlampijp Ketels
.Waterpijp Ketels
.Scheep Ketels
.Locomobiel Ketels
.Oververhitter
.Stoomdrogers
.Voor verwarmer
.Voedingklep
.Leidingen, Afsluiters
.Ketel Appendages

Voedingsklep

Het voeden van de ketel geschiedt door middel van een automatische klep die door de druk van de voedingspomp wordt geopend en door de druk van de stoom wanneer de pomp niet werkt, wordt gesloten deze klep wordt non return klep genaamd