*

condenser,Condensor en olie afscheider

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


stoommachine met aangeboude condensor

 

OLIE AFSCHEIDER

CONDENSATIE

WATERSTRAALCONDENSOR

INJECTIECONDENSOR

   

Foto boven, daar is een condensor aangebouwd, en vormt één geheel met de kolom
Om de afgewerkte stoom, die uit de cilinder komt een onderdruk te geven (onderdruk geeft een hoger rendement aan de machine) is een condensor nodig waar de stoom snel afkoelt en weer water wordt, (daarbij daalt de druk), en kan het water weer opnieuw gebruikt worden.
Om dat te bereiken is er koelwater nodig dat door de dunne buizen van de condensor stroomt (zie plaat).
Het koelwater wordt door een centrifugaalpomp verplaatst en op zijn beurt ook weer afgekoeld in bijvoorbeeld koeltorens, op een schip wordt het vaarwater gebruikt als koelwater.

 

  naar boven

condensor

Condensor (oppervlak condensor), door de buizen stroomt koud water

 

naar boven

CONDENSATIE.

Bij een machine met een "vrije uitlaat" (hoge druk machine) ontsnapt de afgewerkte stoom (A.S.) in de buitenlucht en moet de uitlaat of tegendruk dus iets hoger zijn dan de luchtdruk, dat wil zeggen 1,2 ata = 0,2 ato, zie fig.47.
Deze tegendruk moet door de arbeidsstoom achter de zuiger overwonnen worden, waardoor de nuttige druk minder wordt.
Door nu de A.S. in een luchtledige ruimte te laten ontsnappen, kunnen we de tegendruk verminderen en dus de nuttige druk en daardoor het vermogen vergroten.
Dit is mogelijk door de toepassing van condensatie, met behulp van een condensor.

Dat is een gesloten vat waarin de A.S. weer verdicht of gecondenseerd wordt, dat wil zeggen, weer water wordt, wat gepaard gaat met een sterke drukvermindering.
Na zijn expansie in de machine komt de stoom, met een groot volume in de condensor, terwijl het water dat uit die stoom ontstaat, slechts een zeer klein volume inneemt, waardoor dus een sterke drukvermindering (luchtledig!) moet ontstaan.
Bij condensatiemachines is de tegendruk dan ook verminderd tot 0,2 ata, of rond 1 at. minder dan bij vrije uitlaat (zo gezegd hoge druk machines).
Deze winst aan arbeid wordt voorgesteld door de groene arcering in fig.47.
Door de verlaagde tegendruk kan nu ook de expansie -einddruk lager zijn, zodat de expansie verder voortgezet, en dus het expansiefout vergroot kan worden; deze winst aan arbeid wordt voorgesteld door de rode arcering in fig.47.
Door toepassing van condensatie kan de machine dus meer arbeid leveren, of met andere woorden, zij kan dezelfde arbeid verrichten met minder vulling, waardoor dus het stoomverbruik minder wordt, en daardoor ook het brandstofverbruik.
Aan de toepassing van condensatie zijn dus de volgende voordelen verbonden:

1e de tegendruk voor de zuiger wordt met rond 1 at. verminderd.
2e het expansie veelvoud wordt groter, omdat de einddruk lager kan zijn;
3e krijgt men warm voeding water.

Het condenseren (afkoelen) van afgewerkte stoom kan hoofdzakelijk op 2 manieren gebeuren, door namelijk de stoom in aanraking te brengen:

A Met in fijne straaltjes opspuitend koud water (injectie of mengcondensatie)
B Met een koud oppervlak, dat door stromend water koel gehouden wordt (oppervlak condensatie).

 
  naar boven
 
  naar boven
condensor

Condensor, systeem Delas, met geopende halve deur voor reiniging.

 

 
  naar boven

Waterstraalcondensor

Het water stroomt door de opening a, het toestel in, terwijl de afgewerkte stoom bij B in de condensor treedt en zich door de gaatjes met het koelwater vermengt om dan door b, langs de zich geleidelijk verwijdende buis, in de buitenlucht te vloeien.
Het mengsel verliest hierin zijn snelheid, en verlaat het toestel via de afvoer.

Waterstraalcondensor van KRTING

deze plaat groot

   
Horizontale achterliggende injectiecondensor met luchtpomp naar boven
   

Bij een injectie condensor vermengt het water, dat de stoom doet condenseren (het injectie water), zich met het condensaat,

 

 
  naar boven

Een foto waar een compound machine staat afgebeeld met daaraan achter rechts een injectie condensor met ingebouwde luchtpomp.

 

 

 

De foto hier naast is ook een injectie condensor van een stoomgemaal.

 

 
  naar boven
Kiesselbach condensor  

Kiesselbach condensor

Deze condensor (boven) is van tussen schotten voorzien en het water stroomt, nadat het bij a is binnengetreden, door zeefvormig platen van de ene afdeling in de andere.

S is afgewerkte stoom, en bij b gaat het condensaat met het water weg.
O de ontwijkende lucht wordt daar afgevoerd.

 

 
  naar boven


Weiss condensor. (hiernaast links)

Hierin bewegen stoom en water zich in verschillende richtingen.

Het water stroomt door b en stoom bij a binnen.

De droge luchtpomp zuigt de lucht bij l weg, dat wil zeggen op de plaats waar het water nog koel is.

De luchtdruk is hier het grootst, terwijl deze beneden, waar water de condensor verlaat, betrekkelijk gering is.

 

  naar boven
   
   

olie afscheider


Na het afkoelen van de gebruikte stoom (wat weer water is geworden) wordt het water opnieuw gebruikt.
Maar voordat het weer gebruikt kan worden moet het eerst worden ontdaan van olie en vet wat als een laag er boven op drijft.
Olie is er in gekomen tijdens het smeren van bewegende onderdelen in de cilinder.

Omdat het olie en vet op water blijft drijven kan je het gemakkelijk scheiden van het water door het water er onder weg te laten lopen.
In de afgewerkte stoomleiding van de zuigerwerktuigen behoort, wanneer de stoom voor verwarming doeleinden gebruikt wordt, een stoomolie afscheider geplaatst te worden(Fig.5).

Daarvoor gebruikt men wel toestellen, waarbij de stoom door schroefvormig gebogen vlakken een draaiende beweging gegeven wordt.

De druppels water met oliedeeltjes worden door de centrifugaal kracht tegen de wand van het toestel geslingerd en vallen naar beneden, zodat onder in deze centrifugaal olie afscheider een mengsel van olie en water ontstaat, dat in een grote klaarbak tot rust komt en waar de lichtere olie dan boven komt drijven, om bij voldoende ophoping afgetapt en weer hergebruikt kan worden.

Door centrifugeren in verwarmde toestand kan een groot deel van de olie wat uit de klaarbak komt, een mengsel van olie en water, verwijderd worden, en zo verkrijgt men bij goede behandeling cilinder olie die gewoonlijk weer voor het oorspronkelijke doel gebruikt kan worden.

 
   
 

 

  naar boven
  naar boven
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl. naar boven