*

Water pijp ketel

bij waterpijp ketels, bevind zicht het water in de pijpen, en de hete gassen stromen daaromheen.
bij de vlammenpijp ketels, gaat de hete gassen door de pijpen en het water bevind zich daar omheen.

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Ketels en Appendage
.Overzicht
.Soorten Ketels
.Het Stoken
.Vuurgang Ketel
.Vlampijp Ketels
.Waterpijp Ketels
.Scheep Ketels
.Locomobiel Ketels
.Oververhitter
.Stoomdrogers
.Voor verwarmer
.Voedingklep
.Leidingen, Afsluiters
.Ketel Appendages

   

Waterpijp ketels, zijn ketels waarbij het ketelwater door de waterpijpen stroomt, en de hitte van het vuur om en tussen de water pijpen heen circuleert.
 

 
   

Deze plaat groot

  Naar boven

4x
  Naar boven
de Foster Wheeler ketel  

In de Nederlandse schepen die van Foster Wheeler ketels zijn voorzien, heeft men twee naast en tegen elkaar geplaatst, met de trommels langsscheeps, zodat zij elkaars spiegelbeeld zijn.
Zij zijn niet in een afzonderlijke ruimte opgesteld.
Het stookfront met de appendages, de oliebranders en de regelapparaten bevindt zich in de machinekamer.
in fig.158 en 159 is zo'n tweetal B.B ketels getekend.
in fig.160, is een doorsnede te zien.
Van de vuurhaard zijn alle wanden, de voorwand hier uitgezonderd bedekt met koelpijpen, ook in de vloer.
De koelpijpen in de vloer zijn bedekt met vuur vaste tegels, waarbij de eventueel naar beneden vallende roet of cokes gemakkelijk verbrand.

Scheepswerf/machinefabriek Verschure en Co te Amsterdam bouwde deze ketels voor hopperzuigers.
Daarvoor werden ook bij deze werf graanelevatoren gebouwd voor de toenmalige GEM te Rotterdam.

  Naar boven

Deze tekening groot

   

Deze plaat groot

  Naar boven
   
  Naar boven
   
  Naar boven

Op dit plaatje is duidelijk te zien dat er waterpijpen in de ketel kruizen.

  Naar boven
 
   

 

Naar boven

   

een aantal foto's van Hogedrukwaterpijpketel voor de 25 jarige keuring  bij de Bergh en Jurgens Rotterdam zo rond 1985
ketelinstallatie's  worden gestookt met aardgas
Stoom werd hoofdzakelijk gebruikt voor de raffinaderij ( Plantaardige olieen geschikt maken voor margarine productie)(foto zijn afkomstig van Peter- Kroos)

 

Voor het schoonmaken zijn gespecialiseerde bedrijven, idem voor asbest verwijdering.

Zo ook voor het repareren van de ketel zelf.

Stoomwezen voert in samenhang met de RTD en aantal dikte metingen uit en inspecteert de gehele ketel.

Aan de hand van de bevindingen worden reparaties uitgevoerd.

Hierna ketel weer opbouwen isoleren en beproeven.

 

Branderfront met 4 branders

deze foto groot

  Naar boven

 foto links: stoom waterdrum ontmanteld
foto links groot

 foto rechts: Oververhitter vrijgemaakt.
foto rechts groot

 

 

   

foto links: Achterzijde stellingen geplaatst

foto links groot

foto rechts: Linkerzijkant van de ketel

foto rechts groot

  Naar boven

foto links: Bovenzijde van de eco.
foto links groot

foto rechts: zijaanzicht eco.
foto rechts groot

   

foto links: stoomwaterdrum geheel leeggehaald, (hel of en job).
foto links groot

foto rechts: de gehele op op het bordes van de ontgasser.
foto rechts groot

   

foto links: Binnen in de vuurhaard branderfront.
foto links groot

foto rechts: wand en onderzijde van de koelpijpen in de vuurhaard.
foto rechts groot

  Naar boven

foto links: wand en onderzijde van de koelpijpen in de vuurhaard.
foto links groot

foto rechts: Gedeelte van stormrand verwijderd.
foto rechts groot

   

foto links:bij het verwijderen van de stormrand bemetseling schade aan de waterpijpen.
foto links groot

foto rechts: zicht op de achterwand pijpen vuurhaard.
foto rechts groot

  Naar boven

foto links: linker zijwand zonder isolatie en bemetseling.
foto links groot

foto rechts: Zijwand zicht naar beneden.
foto rechts groot

  Naar boven

Onder zijwand

  Naar boven
   
   
   
   
   
Bron platen en beschrijving zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Zuigerstoomwerktuigen door J.P.P. Morré W.Morée. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl.