*

Voorverwarmer

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Voorverwarmen van voedingwater en lucht voor het stoken

(De voorverwarmers en economisers moet men niet verwarren met de oververhitters, die zitten vaak op de zelfde plek in of voor het rookkanaal.)

Ketels en Appendage
.Overzicht
.Soorten Ketels
.Het Stoken
.Vuurgang Ketel
.Vlampijp Ketels
.Waterpijp Ketels
.Scheep Ketels
.Locomobiel Ketels
.Oververhitter
.Stoomdrogers
.Voor verwarmer
.Voedingklep
.Leidingen, Afsluiters
.Ketel Appendages

 

 

naar oververhitters

Twee voorwarmers, elk 80 m2 verwarmend oppervlak
 

  naar boven

Voor dat het voedingswater in de ketel wordt geperst, is het raadzaam, het water eerst op een hogere temperatuur te brengen, opdat het niet op lage temperatuur met de ketelwand in aanraking komt.
Daar het koude water zwaarder is dan het te verwarmde ketelwater, zal het zinken en in de hete ketelplaten spanningen opwekken, die eventueel lekkages ten gevolg kunnen hebben.
Een ander groot voordeel is, dat de warmte die anders verloren zou gaan, nuttig kan worden gebruikt.
Het voorverwarmen kan op drie verschillende manieren gebeuren:
1e. door middel van de uit de schoorsteen onwijkende hete gassen.
2e door middel van het afgewerkte stoom, welke in de cilinder of cilinders zijn werk heeft gedaan te gebruiken.
3e door water met behulp van een injector in de ketel te brengen.

Hier naast nog een plaatjes van de voorverwarmen en oververhitter.

klik op de plaat

Voorverwarmer die in het rookkanaal bevinden heet economiser, deze wordt direct voor de schoorsteen aangebracht.
Ze bestaan uit een groot aantal naast elkaar liggende of staande buizen, die van giet of smeetijzer vervaardig zijn, waardoor het water stroomt, terwijl de hete gassen om de buizen strijken.
Op deze manier geven de gassen, die anders soms met een temperatuur van 300 tot zelf 350 c (temperaturen van 500 komen ook voor) naar de schoorsteen ontwijken, een groot gedeelte van hun warmte aan deze economiser buizen, en vervolgens aan het voedingswater, af.
De gassen worden dan tot op 150 C tot 180 C afgekoeld.
De voorverwarmers economisers moet men niet verwarren met de oververhitters, die zitten vaak op de zelfde plek in of voor het rookkanaal.
 

 
  naar boven

Een afbeelding van een luchtverwarming, om het vuur, te voorzien van warmen lucht, met de rest warmte uit het rookkanaal.

Er zijn ook andere vormen en werkingen.

Voor ver warmer die in het rookkanaal bevinden heet economiser naar boven
   
   
  naar boven