stoommotor
 

Schema ODKB van de SS252 Stoommachine (1)

naar 800X 600

de Stoommotor

SS252 Stoommachine
Inhoud 252
Schema ODKB SS252
Smeerolieleidingen
Schema Stoomleidingen
Over toeren beveiliging
Andere Sneldraaiende

O.D.K.B Werkspoor
O.D.K.B Stork

Indicateur Diagram

Stoom eigenschappen
Tabellen
tekeningen en platen

links
Activiteiten

De laatste stoommachine van Halbertsma - Werkspoor SS 252

Schema ODKB (oliedruk kleppenbeweging)

Schema oliedruk klepbeweging volgens het systeem Meier-Mattern

De kleppen beweging volgens het systeem Meier-Mattern, door werkspoor vervaardigd is in afbeelding 1 Schematisch weergegeven en bestaat in hoofdzaak uit twee hoofdonderdelen, die onderling door leidingen zijn verbonden.

1e Het oliedruktoestel, waarin zich pomp plunjers, de zogenaamde actieve zuigers, bevinden, welke vanaf de machine as bewogen worden en welke de nodige oliedruk leveren.
2e De zogenaamde passieve cilinders, waarin zich de, onder invloed van deze oliedruk met de klepstelen verbonden, passieve zuigers bevinden.
De stoomkleppen worden, door oliedruk onder de passieve zuigers, geheven en sluiten onder invloed van veren, zodra de oliedruk wegvalt.
De oliedruk ontstaat en valt weg, doordat de holle actieve zuigers gaten in de bijbehorende voering in het oliedruktoestel sluiten en weer openen.
Als de stoomkleppen vol geopend zijn, stroomt olie over, naar een oliereservoir, vanwaar zij weer door de actieve zuigers aangezogen wordt.

De regeling van de tijdstippen van openen en sluiten van de kleppen en daarmede de regeling van het vermogen, resp. van de snelheid van de machine, geschiedt door verdraaiing van de actieve zuigers om hun as.
Daartoe wordt de regelstang door een snelheids of drukregulateur of uit de hand versteld.
Voor omkeerbare machines is aan het oliedruktoestel een omkeerkraan toegevoegd, waarmede door onderling verwisseling van de persleidingen de omkering wordt verkregen.
De oliedruktoestellen en passieve cilinders zijn voor de verschillende toepassingen en groten gestandaardiseerd en genormaliseerd.
Voor zeer uiteenlopende groten zijn slechts een paar typen nodig.
Zij bestaan ieder uit onderling verwisselbare kleine onderdelen.

De kleppen beweging volgens het systeem Meier-Mattern, door werkspoor vervaardigd is in afbeelding 1 Schematisch weergegeven en bestaat in hoofdzaak uit twee hoofdonderdelen, die onderling door leidingen zijn verbonden

 "wordt vervolgd"

naar boven
D-2

Fig.D-2(a) is de passieve zuigerkast.

Fig.D–1 Schema ODKB

Fig.D-2(b) is de ODKB-pomp.

 

Fig-D-2-B
    naar boven
Schema Fig. D-3

Fig.D–3 Opstelling ODKB-pompen op framekast

naar boven

Fig.D–5 ODKB filter
Fig.D–4 Schema olieleidingen
 

 

Fig.D–6 Zuigklepkast

"wordt vervolgd"
 

  naar boven
   
   
   
  naar boven