stoommotor
 

De Oliedruk kleppenbeweging van Machine fabriek Stork & Co

naar 800X 600

de Stoommotor

SS252 Stoommachine
Inhoud 252
Schema ODKB SS252
Smeerolieleidingen
Schema Stoomleidingen
Over toeren beveiliging
Andere Sneldraaiende

O.D.K.B Werkspoor
O.D.K.B Stork

Indicateur Diagram

Stoom eigenschappen
Tabellen
tekeningen en platen

links
Activiteiten

De oliedrukbeweging, Systeem Stork, van de Machinefabriek Stork & Co werkt op enigszins andere wijze dan die van Meier Mattern van Machinefabriek Werkspoor.
Op deze pagina gaat het dus om een ander systeem ( in dit geval een Stork oliedruksysteem). Wij laten het hier uitgebreid zien om te kunnen vergelijken met het Meier-Mattern oliedruksysteem (ODKB).
De aanvankelijk mechanisch uitgevoerde kleppenmachines werden later vaak omgebouwd door ze met een systeem van oliedrukkleppenbeweging uit te rusten, hier onder een foto met het Stork systeem.

De ombouw werd ook wel met het Meier- Mattern systeem gedaan.
Zo werd dat systeem ook bij stoomlocomotieven uitgeprobeerd en toegepast.
Bij de stoomlocs met de nummers 1722 en 1777. Deze zijn door Werkspoor omgebouwd tot het systeem Meier- Mattern, werkend op de kleppen, maar wel met de nodige aanpassingen.

Het Hydraulische klepbeweging systeem Stork, geplaatst op een horizontale 1cilinder stoommachine Aardappelmeelfabriek Oranje te Smilde.
Hier onder een beschrijving over het oliedruksysteem van Stork.
De twee foto's Copyright © Historisch Centrum Overijssel/Fotoarchief Stork


 

  naar boven

De oliedrukbeweging, systeem Stork, werkt zoals het schema afb.302 aangeeft voor een ééncilinder wisselstroommachine en bestaat uit de volgende hoofdonderdelen.
1e. Een tandradpomp A met hulppomp 0 voor het aanzetten van de machines.
Deze beide dienen voor het leveren van de nodige oliedruk.
De eerste pomp wordt vanaf de machine en de tweede door middel van een elektromotor of kleine turbine aangedreven.
2e Een olieverdeler, bestaande uit: een verdeelschuif E, aangedre­ven door tandwieloverbrenging met de regelschuif F, welke onder de invloed van de regulateur alleen een beperkte heen- en weergaande beweging kan maken.
Het stilstaande huis C om deze schuif F is voor­zien van 4 rondlopende kanalen c, van waaruit de olieleidingen de druk­stoten overbrengen naar de vier verdelingsorganen, waarvan alleen is aangegeven die naar één der inlaatkleppen.
Voor het uitzenden van de drukstoten naar de kleplichters zijn in de schuiven voor de inlaat rechthoekige en driehoekige gaten aangebracht en voor de uitlaat alleen rechthoekige gaten.
Bij het passeren van de openingen in de schuif E en van die in schuif F wordt persolie naar de desbetreffende klep­lichter gezonden, waardoor het einde en het begin van de stoomverde­ling perioden worden bepaald.
De toelaat wordt bepaald door de stand van schuif F onder invloed van de regulateur en de hellingshoek van de hypotenusa van de driehoekige kanalen in deze schuif.
3e. De klep lichter met stoomklep, welke wordt geheven door een oliedrukstoot door de leiding S, welke het omloop schuifje I van zijn zitting afdrukt en de zuiger K tegen de spanning van de veer omhoog drukt.
Door verbreking van de verbinding door middel van het omloop­schuifje tussen de ruimte onder de zuiger K en die daarboven, drukt de persolie alleen onder tegen de zuiger, waar door deze licht.
Door het ophouden van de olietoevoer zakt het schuifje I onder invloed van de veer zeer snel terug op de zitting.
De verbinding tus­sen de ruimten onder en boven de zuiger wordt hersteld; de veer M drukt deze naar beneden en het sluiten van de klep ge­schiedt zeer snel.
Bij het heffen van de klep kan de olie door de leiding U naar het verzamelreser­voir terugvloeien.
De olie­buffer N onder de zuiger verhindert het te hard aan­komen van de klep op de zitting, terwijl stoom gedeeltelijk wordt afgeknepen gedurende de buffering wordt voorkomen door de lappen van de stoom- en inlaatkleppen.

 
naar boven
  naar boven

Hydraulische klepbeweging geplaatst aan een horizontale 1cilinder stoommachine (hoort bij de foto boven).

   
  naar boven