bron: letterlijk over genomen uit De Ingenieur 1904

Elektrisch Krachtstation van Wilton's

Machinefabriek en Scheepswerf te Delftshaven.

De afbeelding geeft een aanzicht van de machinekamer,waarin twee direct gekoppelde dynamo's zijn opgesteld.

Het zijn horizontale klepmachines van de machinefabriek RHEYDT, waarvan de hogedrukcilinder 425 mm en de lagendruk 650 mm diameter hebben bij een slag van 800 mm.

Het aantal toeren is 125 per. minuut.

De stoomdruk van de ketels, die aan de werf zelf gemaakt zijn, is 9 atmosfeer.

Met 27 procent vulling in de H. D. cilinder ontwikkelt de machine haar normale kracht van 325 effectieve paardenkrachten.

De condensatie-inrichting is onder de vloer aangebracht.

Voor dagelijkse dienst werkt slechts één machine; alleen in bijzondere gevallen, wanneer bijvoorbeeld de elektrische sleephelling in gang is, zullen ze beiden dienst moeten doen.

De dynamo's zijn vervaardigd door de "Elektrotechnische Industrie" voorheen WILLEM SMIT & C0, te Slikkerveer.

Zij zijn direct op de werk as tussen de beide cilinders bevestigd, evenals de kleine dynamo voor de opwekking van het magnetisch veld, op de afbeelding zichtbaar.

Dit magneetveld, is een rad met 48 polen, hetgeen bij 125 omwentelingen 100 poolwisselingen per seconde heeft.

(Bij minder poolwisselingen , begint het booglicht te flikkeren; vandaar dat men in Duitsland 50 perioden als standaard aangenomen heeft.)

Het anker, is samengesteld uit segmenten van 1/2 mm dik plaatijzer, onderling geïsoleerd en opgebouwd tot een groten ring, die weer van buiten gevat is in een gegoten ijzeren krans voor meerdere stevigheid en om aan de aantrekking van het sterke magneetrad weerstand te kunnen bieden.

Dit rad loopt slechts enkele millimeters vrij van het anker, vandaar dat de voeten van de buitenromp van stelbouten voorzien zijn om het juiste center te kunnen vinden.

De diameter over de gehele dynamo gemeten is 4 Meter, gelijk met het vliegwiel.

Het ankerijzer is 200 mm breed.

De anker staven bestaan uit kabeldraad geperst, tot een vierkantkanten vorm van 35 X 12 mm

 De winding voor de magneetpolen is gevormd van blank plat koper 30 X 3 mm, op zijn kant gewonden tot een platten spiraal, tussen de enkele windingen van elkander ge´soleerd met een speciale isolatie en dan langs hydraulische weg over de polen gedrukt, zodat hier eigenlijk niet meer gesproken kan worden van datgene wat men bij een dynamo de wikkeling noemt.

De bedrijfsspanning is 200 Volt en bij inductieve belasting kunnen de dynamo's 215 Kilowatt normaal ontwikkelen.

Na de volle krachtsproeven, waarbij ook het parallel werken de beide dynamo's geen moeilijkheden opgeleverd heeft, is de installatie dadelijk in gebruik genomen.

links:

op http://www.willemsmithistorie.nl word dieper ingegaan naar de oprichter (biografie) van Willem Smit, maar ook de historie van Smit Slikkerveer staat daarin.

meer directer informatie op deze site: Willem Benjamin Smit (biografie)

en bij Smit Slikkerveer deze link: Smit Slikkerveer

een ander interessante link is deze: www.holechistorie.nl