*

Wat is stoom, en een aantal tabellen

.Werking stoommachines
.Onderdelen
.Ketels en Appendages
.Toepassingen
.Foto's en Platen
.Uit de Ingenieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Stoom kan in de volgende toestanden voorkomen:

1 verzadigd ( V.S. betekent: verzadigde stoom );

2 oververhit ( O.S. betekend: oververhitte stoom );

3 nat.

In verzadigde toestand bevat stoom geen vrije waterdeeltjes.

Bij een bepaalde druk behoort een bepaalde constante temperatuur.

De oververhitte toestand verkrijgt men door verzadigde stoom te verhitten. Bij een bepaalde druk kan men dus vele soorten oververhitte stoom met onderling verschillende temperaturen verkrijgen.

In natte toestand is de verzadigde stoom vermengd met fijne waterdeeltjes van dezelfde temperatuur.

Bevat natte stoom per kg b.v. kg verzadigde stoom en dus ( 1—100-x ) kg vrije waterdeeltjes, dan spreek men van natte stoom met stoomgehalte van X%.

Vloeistofwarmte

De vloeistofwarmte ( aangeduid door h ) is de warmte die nodig is om een bepaalde massa water, vrijwel altijd 1kg van 0 graden Celsius te verhitten tot een bepaalde temperatuur.

In SI eenheden: het aantal kilojoule (kJ) dat per kg water nodig is om het water te verwarmen, dus: kJ/kg.

Verdampingswarmte

De verdampingswarmte (aangeduid door r) is de warmte die nodig is om een bepaalde massa water van verdampingstemperatuur om te vormen tot verzadigde stoom van dezelfde temperatuur. In SI eenheden: het aantal kJ/kg.

Enthalpie

De enthalpie (aangeduid door H ) is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kg water tot een van voornoemde soorten stoom om te vormen. In SI eenheden: het aantal kJ.

Soortelijke enthalpie

Bij de soortelijke enthalpie (aangeduid door h ) rekenen we met warmte per massa. In SI eenheden: het aantal kJ/kg. Voor de soortelijke enthalpie geldt: h = h + r

Oververhittengswarmte

Dit is de warmte die nodig is om verzadigde stoom onder constante druk te verhitten tot een hogere temperatuur.

Vormingswarmte

Dit is het verschil tussen de soortelijke enthalpie van de stoom en de vloeistofwarmte van het water waar uit de stoom wordt gevormd. zie stoom tabellen en uit diagram van Mollier kunnen we de soortelijke enthalpie bepalen van stoom van een bepaalde druk en temperatuur. Men spreekt in dit verband wel van stoomcondities.

Voorbeeld

Uit stoomtabellen lees men onder andere de volgende stoomcondities af.

Verzadigde stoom met een druk van 10 bar heeft een temperatuur t = 179,9 ˚C, een vloeistofwarmte h = 762kJ/kg en een verdampingswarmte r = 2015 kJ/kg.

De soortelijke enthalpie:

h = h + r = 762kJ/kg + 2015 kJ/kg = 2777 KJ/kg

Voor natte stoom met een dampgehalte van 90% is de soortelijke enthalpie:

h = h + r = 762 kJ/kg + 0,9 x 2015 kJ/kg + 2575,5 kJ/kg

Word de verzadigde stoom oververhit tot bijvoorbeeld 400 C, dan is de oververhittingwarmte:

3263 kJ/kg — 2777 kJ/kg = 486 kJ/kg

Produceert een ketel verzadigde stoom van 10 bar en wordt het voedingwater aan de ketel toegevoerd ment een temperatuur van b.v. 39 C (de vloeistofwarmte is dan 163 kJ/kg, dan is de vormingswarmte voor oververhitte stoom van 400 C :

3263 kJ/kg — 163 kJ/kg = 3100 kJ/kg

------------------------------------------------------------------

Tabellen worden hier onder weergegeven

deze zijn alle, goed uit te printen.

 

Lijst van de meest voorkomende technische namen in verschillende talen. Kopieën uit het boek (de gids voor machinisten)
als PDF bestand

naar boven
naar boven
  naar boven

 

Stoomtabel klik voor groot voormaat

Voor afdrukken selecteer passend maken

  naar boven

Enthapie diagram, klik op de plaat voor groot

  naar boven
 
  naar boven
   
   
 
  naar boven
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
  naar boven