machinemuseum
Foto's, platen en tekeningen met beschrijvingen, (later veel meer foto's maar die moeten nog eerst worden gemaakt in het nog op te bouwen Museum)
Deze goed gelagerde assen, de lagers werden vlak naast de koppelbussen geplaatst en op zijn beurt bevestigt aan de muur,  pilaar of op gehangen aan een profielbalk, overal bestond wel een oplossing voor.
Op de assen bevond zich een paar of meerderen tot heel veel riemschijven.
Om deze riemschijven, hing een band, riem of snaar die naar de machine liep, die moest worden aangedreven.


Dus ook zo werd deze kolomboormachine en de draaibank op het plaatje hiernaast en onder aangedreven.

Het plaatje hier naast is een staande gasmotor.
Zuiggasgeneratoren werd in tijdens de oorlog veel gebruikt, er was gebrek aan olie aanvoer of beperking daarvan.
Veel oliemotoren werden in die tijd omgebouwd geschikt gemaakt voor gas.
Vaak werden er kolen voor het vergassen gebruikt maar ook hout, turf, konden worden vergast
In de generator wordt gedeeltelijk de brandstof verbrand,terwijl aan de met lucht toegevoerde stoom de zuurstof wordt onttrokken (onder vorming van koolzuur of koolmonoxide, CO2 of CO), zodat de waterstof als een brandbaar gas vrij komt.
Men spreekt van zuigergas, omdat in de regel het gas door de motor moet worden aangezogen, zodat door kleine lekken in de generator of in de reiniging toestellen of leidingen geen gas, dat de bekende giftige eigenschap bezit kan ontsnappen. 
Een Kolomboormachine en Draaibank hier onder.

In een fabriek stond meestal een 1 of 2 stoommachines ( later ook olie of gasmotoren) waar alles mee werd aangedreven.
Vanaf de machine kamer tot alle uithoeken werden de machines aangedreven doormiddel van langen assen die goed gelagerd waren.
De assen hadden een beperkte lengte van zo gemiddeld 3,5m en een max7m.
Deze werden doormiddel van koppel stukken aan elkaar bevestigt.

En toch kon de Machinefabriek Stork & Co lengtes aan een stuk van zo 12 m leveren op aanvraag (heel lastig met vervoer).
De assen bevonden zich een paar meter of hoog in de hal van de fabriek, om niet hinderlijk in de weg ter liggen of hangen.
Soms met een behoorlijk langen band (riem) om de afstand te overbruggen.

een tekening van een draaibank boven.
Meer over Drijfwerk klik op deze link: naar drijfwerk
naar boven
naar boven
naar boven
Van de draaibank  hiernaast volgt nog een nader beschrijving binnenkort.

Het is een BRITANNIA COLCHESTER uit Engeland.

Hier een links waar gelijksoorten draaibanken worden beschreven.

www.lathes.co.uk

Dit is een van de twee draaibanken die door firma Haagen Draaijer is geschonken aan het Machinemuseum Zwolle.


 

Definitie van een motor

In de ruimste zin genomen, zal men alles, wat in staat is een soort vermogen om te zetten in mechanisch vermogen, zou men een motor noemen.
Zo opgevat zou dus een paard, voor een wagen gespannen een motor zijn, maar niemand zal de dieren onder de motor rangschikken.
Men denkt dan bij de naam motor direct aan een werktuig.
Zo is een stoommachine ook een motor, maar het word stoommotor zo gesproken heeft geen ingang gevonden.
Later in de jaren 1930 werd stoommachine ontwikkeld die er uit zag als een verbranding motoren en ook zo 1000 toeren maakte, een voorbeeld was de stoommachine met de olie druk kleppenregeling Meiermattern systeem van machinefabriek Werkspoor deze machine werd wel weer stoommotor genoemd.
Een motor daar verstaat men onder een toestel, dat de een of andere vorm van energie kan omzetten in mechanische arbeid
Zo spreekt men van een elektromotor, wanneer de mechanische arbeid de energie verkregen wordt uit elektrische energie; van een gas of oliemotor, wanneer de energie afkomstig is van gas of olie enz.

In het laatste geval moet deze energie eerst worden vrijgemaakt door het verbranden van de brandstof.
Onder een verbrandingsmotor verstaat men een werktuig, waarbij de energie, nodig voor de mechanische arbeid, wordt verkregen door verbranding van een brandstof in het werktuig zelf, terwijl daarbij direct van de drukverhoging (compressie) en de volumevergroting van de verbrandingsproducten gebruik wordt gemaakt om arbeid te verrichten.
De arbeid kan verkregen worden, doordat de verbrandingsgassen rechtstreeks een ronddraaiende beweging gegeven aan een om een as draaiend schoepenwiel.
Een degelijk werktuig heet een verbrandingsturbine of gasturbine.
Men kan de gassen ook een zuiger in een cilinder laten voortdrijven, zodat een heen en weergaande beweging ontstaat, die in een ronddraaiende wordt omgezet.
Een degelijke machine bedoelen we steeds in het hier volgende, wanneer we over een verbrandingsmotor spreken.

We kunnen dus zeggen: een verbrandingsmotor is een werktuig, dat energie, door verbranding in de machine zelf verkregen, in mechanische arbeid omzet.

Het verschil tussen motor en een stoommachine

Men noemde in het veleden verbrandingsmotoren ook wel inwendige verbrandingsmachines.
Wanneer we de werkwijze van een motor vergelijke met die van een stoommachine, dan valtop een belangrijk verschil.
Bij een stoommachine heeft namelijk de verbranding niet plaats in het werktuig zelf, maar in een afzonderlijk toestel de ketel genaamd.
De uit de brandstofvrijgemaakte warmte moet eerst worden overgedragen op een middenstof, het ketelwater, en dit gebeurt bij een betrekkelijke lage temperatuur.
Vervolgens wordt ze in de stoom naar het werktuig gebracht en kan dan pas in mechanische energie worden omgezet.